Välkommen till Alcohol Issues Knowledge Center. Vi erbjuder onlinekurser för organisationer, beslutsfattare och aktivister som vill engagera sig i utveckling genom alkoholförebyggande arbete.

Alkoholindustrins produkter och metoder orsakar stora medicinska, sociala och ekonomiska skador och utgör ett stort hinder för en hållbar utveckling. Alkohol påverkar 14 av de 17 globala hållbarhetsmålen negativt och nämns specifikt under mål 3 om hälsa och välmående.

Det här är en plattform för den som vill lära sig mer om alkohol som utvecklingshinder och om alkoholförebyggande arbete – skapad av IOGT-NTO-rörelsen och Movendi International, delvis med finansiering från ForumCiv. Vi erbjuder kurser på svenska och på engelska (byt språk i menyn om du vill se kurserna vi erbjuder på engelska). Plattformen är ny, vilket betyder att antalet kurser fortfarande är begränsat. Vi räknar med att kunna erbjuda fler kurser inom kort.

Free

Alcohol as an obstacle to development (engelska)

Free

Deconstructing alcohol norm (engelska)

Newsletter

Interested for new courses? Sign up for our newsletter for information and new courses